Νέα

Η οργάνωση του St. Egidio είναι αυτή η οποία έχει αναλάβει τη φιλοξενία των 12 προσφύγων, οι οποίοι ήρθαν μαζί με τον Πάπα Φραγκίσκο από τη Λέσβο

Την οργάνωση του St. Egidio είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος έργου  4.1.γ/13: «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών» και να ενημερωθούμε για τις δράσεις και τις δομές της οργάνωσης στο τομέα της αντιμετώπισης του προσφυγικού προβλήματος. Η οργάνωση του St. Egidio είναι αυτή η οποία έχει αναλάβει τη φιλοξενία των 12 προσφύγων, οι οποίοι ήρθαν μαζί με τον Πάπα Φραγκίσκο από τη Λέσβο.

http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/en/itemID/16156/The-welcome-language-integration-for-the-Syrian-refugees-who-are-guests-of-Pope-Francis.html#3_16176,3_16156,3_16144,3_16068,3_16072

Translate »