Νέα

Μαδρίτη, Ισπανία

20150513_101935

Πέμπτη, 14 Μαϊου 2015

Κεντρικά Γραφεία Cáritas Española

 

Embajadores, 162

28045 Madrid

Ιστοσελίδα: http://www.caritas.es/

Συμμετέχοντες:

 • Για την Cáritas Española :

Francesca Petriliggieri, Υπεύθυνη για θέματα Μετανάστευσης

 • Για τη ΔΑΕΜ Α.Ε.:

Γεώργιος Παλαμαριζής, υπεύθυνος του έργου και Αντιπρόεδρος

Ειρήνη Σταφυλά, υπεύθυνη για τη δικτύωση του έργου στο εξωτερικό

Μάρκος Φύτρος, συμμετέχων

 

 • Για το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΔΚΕΕ):

Σέργιος Βοΐλας, Επιστημονικός Συνεργάτης

Ειδικότερα, ο οργανισμός Cáritas Española είναι ο επίσημος φορέας των κοινωνικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην Ισπανία. Ιδρύθηκε το 1947, έχει τη δική του νομική προσωπικότητα, τόσο εκκλησιαστική όσο και ιδιωτικού δικαίου. Το φιλανθρωπικό του έργο συνίσταται στην ενεργή συνεισφορά της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής ανθρώπων, οι οποίοι βιώνουν τη φτώχεια, είναι θύματα καταστροφών και γενικότερα αποτελούν μειονότητες, είτε για λόγους κοινωνικούς είτε για λόγους θρησκευτικούς.

 

Συγκεκριμένα, η Caritas Española με έδρα στη Μαδρίτη ασχολείται με την κοινωνική δικαιοσύνη και την ένταξη, τη στέγαση, την υγεία, την ανεργία και τους μετανάστες, ενώ παράλληλα αναπτύσσει ερευνητικό έργο για τα θέματα αυτά.

 

Όσον αφορά τη διεθνή του δράση, ο οργανσιμός Cáritas Española συνεργάζεται με περισσότερες από 65 χώρες στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή, με το γραφείο της Cáritas Española στη Μαδρίτη, να συντονίζει τα 70 γραφεία που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Η μορφή της διοίκησης είναι εκκλησιοκεντρική, καθώς οι τοπικοί επίσκοποι αποφασίζουν για τον Πρόεδρο, το Διευθυντή και το Γενικό Γραμματέα του οργανισμού.

 

Στη συνάντηση, ο Αντιπρόεδρος της ΔΑΕΜ ΑΕ, Γεώργιος Παλαμαριζής ανέπτυξε το σκοπό του παρόντος προγράμματος, ο οποίος είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών και μεθόδων σε θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου, για τη διαχείριση της ολοένα αυξανόμενης εισροής μεταναστών και προσφύγων από την Αφρική και την Ασία στην Ευρώπη, και ειδικότερα στην Ελλάδα, άλλοτε ως ενδιάμεσο πέρασμα για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και άλλοτε ως σταθμό και τη δημιουργία μίας ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας επικοινωνίας σε θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου.

Παράλληλα, εξέθεσε ήδη τρέχουσες δράσεις που πραγματοποιούνται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε., σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, στα πλαίσια εφάμιλλων προγραμμάτων, όπως είναι

 

 • Η ανθρωπιστική βοήθεια των πολιτών τρίτων χωρών μέσω της προσήκουσας ενημέρωσης σε θέματα πρόληψης και λήψης βοήθειας στον τομέα της υγείας,

 

 • Η ανθρωπιστική βοήθεια των πολιτών τρίτων χωρών μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης των φορέων σχολικής και προσχολικής αγωγής σε διατροφικά ζητήματα, και η προσφορά γευμάτων προς αυτούς,

 

 • Η ευρύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων των τοπικών φορέων, όπως είναι οι δήμοι, τα δημοτικά ιατρεία, η αστυνομία, οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί σε ζητήματα που αφορούν την καλύτερη κατανόηση και το σεβασμό της ετερότητας των πολιτισμών των πολιτών τρίτων χωρών.

 

 

Η Υπεύθυνη για τα θέματα Μετανάστευσης, Francesca Petriliggieri, από την πλευρά της παρουσίασε τα βασικά σημεία δράσης του οργανισμού παραθέτοντας στοιχεία σχετικά με τους συμμετέχοντες και συνεργαζόμενους φορείς, μέλη και εθελοντές, καθώς επίσης και στατιστικά στοιχεία των μελών αυτών – φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, επαγγελματική κατάσταση.

Επιπλέον, παρέθεσε τις απόψεις της σε θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου, έθεσε καίρια ερωτήματα για την καλύτερη κατανόηση των συγκεκριμένων αναγκών του διαθρησκευτικού διαλόγου στην Ελλάδα, πρότεινε χρήσιμους συνδέσμους επαφής για την άντληση τεχνογνωσίας και αναφέρθηκε σε παρούσες δράσεις του οργανισμού, στο πλαίσιο του διαθρησκευτικού διαλόγου και της ανταλλαγής καλών πρακτικών και μεθόδων, τα οποία περιγράφονται παρακάτω:

 

Θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου:

 • Ενημέρωση σχετικά με τη δράση της Cáritas Española και τη συνεργασία της με διάφορες εκπαιδευτικές οργανώσεις καθώς και οργανώσεις οικονομικού και εργασιακού προσανατολισμού , συνολικού πλήθους περίπου 70.000 ατόμων.

 

 • Ενημέρωση σχετικά με το Μνημόνιο Συνεργασίας της Cáritas Española για την εργασία και την κοινωνική οικονομία «Caritas και Απασχόληση 2014» (CARITAS CON EL EMPLEO 2014), το οποίο στηρίζεται στη θεωρητική βάση του οργανισμού για τη σημασία της διαφύλαξης της αξιοπρέπειας του ατόμου. Mέσω της δράσης αναζήτησης εργασίας, το 19% των συμμετεχόντων εντάχθηκε επιτυχώς στην αγορά εργασίας.   Συγκεκριμένα, σε αυτό το πρόγραμμα, το προφίλ της πλειοψηφίας που ανταποκρίθηκε και συμμετείχε ήταν σε ποσοστό 65% γυναίκες μεταξύ 36 και 45 ετών, με ή υπό κατάρτιση. Στα πλαίσια του ίδιου Μνημονίου Συνεργασίας προωθήθηκε η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Μέρος του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί επίσης το Πολύ-περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την καταπολέμηση των διακρίσεων 2007-2013, οι πόροι του οποίου προέρχονται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Σχετικό παραδοτέο έντυπο υλικό:

 

http://www.caritasespanola.org/memoriaempleo2014/

 

 • Ενημέρωση σχετικά με τη συνεργασία της Cáritas Española με το Ίδρυμα FOESSA, για την Προώθηση των Εφαρμοσμένων Κοινωνικών Σπουδών και της Κοινωνιολογίας.  Το Ίδρυμα FOESSA ιδρύθηκε το 1965, με την ενθάρρυνση της Cáritas Española από την ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή αναπτυξιακές πολιτικές, αφού πρώτα καταγραφεί η κοινωνική κατάσταση στην Ισπανία με τον πιο αντικειμενικό δυνατό τρόπο. Οι σχετικές εκθέσεις για την κατάσταση και την κοινωνική αλλαγή στην Ισπανία (1967, 1970, 1975, 1980 – 83,1994 και 2008) έχουν επισημάνει τη σημασία της γνώσης της κοινωνικής κατάστασης, μέσω της ανάλυσης των διαδικασιών με τις οποίες εκδηλώνεται η κοινωνική εξέλιξη, καθώς και τη γνώση των δομών και των τάσεων που αντιστοιχούν σε αυτές τις διαδικασίες.

 

Σχετικό παραδοτέο έντυπο υλικό:

 

 

http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/capitulos/pdf/24102014184629_5505.pdf

 

 • Παρουσίαση της εκστρατείας της Cáritas Española για το έτος 2013, με τίτλο «Δημιουργώντας Μαζί μία Καινούργια Πραγματικότητα» (CREANDO JUNTOS UNA NUEVA REALIDAD), η οποία απαρτίζεται από πολλαπλές κοινωνικές δράσεις και οι οποίες υποστηρίζουν ευάλωτες ομάδες ανθρώπων, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

Σχετικό παραδοτέο έντυπο υλικό:

 

http://www.caritas.es/memoria2013/pdf/RESUMEN_CARITAS_2013.pdf

 

 • Ενημέρωση για την διεθνή δράση της Cáritas Española, η οποία συνίσταται πρωταρχικά στην προσφορά ανακούφισης σε επείγουσες καταστάσεις, αποκατάσταση των θυμάτων καταστροφών, εξάλειψη της φτώχειας, εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η Cáritas Española υλοποιεί τις δράσεις και τα προγράμματα σε συνεργασία με περισσότερες από 65 χώρες στην Αφρική, την Ασία, την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή.

 

 • Ενημέρωση για τη μεταναστευτική δράση του οργανισμού, η οποία επιμερίζεται σε τέσσερεις τομείς- κλειδιά: το γυναικείο πρόσωπο της μετανάστευσης, λαθραία διακίνηση και εκμετάλλευση ανθρώπων (trafficking), οικιακή εργασία (οικιακοί βοηθοί), παιδική μετανάστευση.

 

 • Ενημέρωση για τη δράση του παραρτήματος της Cáritas Española στην Αλμερία (πόλη, λιμένας και πρωτεύουσα της ομώνυμης αυτοδιοίκητης επαρχίας Αλμερίας της Ισπανίας), και ειδικότερα σχετικά με το καθεστώς που επικρατεί στο νότιο μέρος των συνόρων της Ισπανίας,       όπου εκεί έχει διαπιστωθεί η κατ’ εξακολούθηση καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων, η εργασιακή τους εκμετάλλευση και η απουσία επίσημης καταγραφής και καταχώρισης των στοιχείων τους. Σε αυτή την περιοχή, η Caritas έχει εγκαταστήσει μονάδες (περίπου 5000 σκηνές) για την προστασία, περίθαλψη και κάλυψη των βασικών αναγκών των       μεταναστών.

 

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, εκδηλώθηκε επομένως, άμεσα από την Υπεύθυνη του οργανισμού για τα θέματα Μετανάστευσης, Francesca Petriliggieri, η επιθυμία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και για τη συμμετοχή σε οποιεσδήποτε δράσεις αναλάβει η ΔΑΕΜ ΑΕ ως αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Αθηναίων και το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Tags:

Translate »