Νέα

ΔΑΕΜ

Category:

Εταίροι

H ΔΑΕΜ Α.Ε., η εταιρεία πληροφορικής του Δήμου Αθηναίων είναι η παλαιότερη και πιο σημαντική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εταιρεία πληροφορικής, δεδομένου ότι λειτουργεί από το 1983, με στόχο την παροχή υπηρεσιών, που βασίζονται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιας διοίκησης και άλλους φορείς. Η ανάπτυξη και προώθηση νέων καινοτόμων υπηρεσιών που είναι θεμελιώδους σημασίας για την έξυπνη και βιώσιμη ιδέα της πόλης, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ΔΑΕΜ και αποτελεί στρατηγικό στόχο σε επίπεδο πόλης. Το εξειδικευμένο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης διαθέτει όλα τα προσόντα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και δεσμεύεται για την επιτυχία έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με βάση την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, εμπειρίες και τεχνογνωσία σε βασικούς τομείς και με την αξιοποίηση διαύλων επικοινωνίας για την περαιτέρω προώθηση και εξέλιξη των έργων.
Η ΔΑΕΜ αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς δεσμούς στη υποστήριξη της επικοινωνίας με τους πολίτες, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Ταυτόχρονα, συμβάλλει σημαντικά στην ψηφιακή σύγκλιση των επιχειρησιακών προτύπων του Δήμου Αθηναίων με εκείνες των άλλων Ευρωπαϊκών Δήμων.
Συνεργάτες της ΔΑΕΜ είναι κορυφαίες εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα, ΜΜΕ και άλλοι φορείς στην Ελλάδα και την Ευρώπη κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων π.χ. έργα, εθνικά προγράμματα, έργα του ΕΣΠΑ, με τη δέσμευση της παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
Έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008, ΕΛΟΤ 1429: 2008 και ΕΛΟΤ 1431-2: 2008
Η ΔΑΕΜ συμμετείχε και ολοκλήρωσε αρκετά ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα, όπως: PIC INTERREG III B – Méditerranée occidentale: TECHNOLANGUE, Μ-Guide Projectκαι CUSPIS, CIP-PSP-Β Puzzled by Policy, CIP-PSP-Β Peripheria, FP7 Aniketos, CIP-ICT –PSP CITADEL. Και αυτή τη στιγμή υλοποιεί του έργου CIP Radical. Έχει ήδη συμμετασχει και ολοκληρώσει και Εθνικά συγχρηματοδοτούμενα έργα, όπως το Viopolis και άλλα έργα της κοινωνίας της πληροφορίας και της ψηφιακής σύγκλισης.

Translate »