Κείμενα-Εκπαιδευτικό Υλικό

Strengthening inter-religious trust and respect

This project attempts to strengthen inter-religious trust and respect through bilateral and multilateral dialogues, regional and cross-cultural encounters on topics like religion and violence, perceptions of “the other”, and the search for identity in pluralistic societies WCC general secretary sends greetings to Muslims for Eid al Fitr At the occasion of the Islamic festival of… περισσότερα

MIRACLE: Models of Integration through Religion, Activation, Cultural Learning and Exchange

– WinAct-MIRACLE Modules for Training Workshops The modules are helpful tools which are intended to help to start the reflections on how congregations and churches can more actively welcome persons from different backgrounds and develop relationships. English, Swedish – MIRACLE GUIDE This guide is intended to be a practical tool for all those churches and… περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το έργο 4.1/13 « Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών» της Δράσης 4.1/13: Δημιουργία δικτύων συνεργασίας για θέματα ένταξης των μεταναστών, υπάγεται στην Προτεραιότητας 4, Ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφοριών για την ένταξη, μεταξύ των Κρατών-Μελών. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αντιληπτή η εξέχουσα σημασία που αποδίδεται στην… περισσότερα

Τι είναι

«Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών»   Η αξία του διαθρησκευτικού διαλόγου Oι θρησκείες έπαιζαν και συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στις κοινωνίες των ανθρώπων. Δίδουν  απαντήσεις στις μεταφυσικές αγωνίες και υπαρξιακές αναζητήσεις  των ατόμων, επηρεάζουν καθοριστικά την ατομική και συλλογική συμπεριφορά τους, διαμορφώνουν διαφορετικές ταυτότητες, νοοτροπίες και… περισσότερα
Translate »